Polski kontyngent unijnej misji w Republice Środkowoafrykańskiej rozpoczął swoją misję - poinformowało w poniedziałek MON. PKW liczy 50 żołnierzy i pracowników, mandat misji przewiduje półroczny pobyt w RŚA.

Zadaniem polskich żandarmów misji EUFOR jest zapewnienie przestrzegania prawa i porządku publicznego w stolicy kraju - Bangi. Zasadniczą częścią kontyngentu jest pluton manewrowy Żandarmerii Wojskowej, wystawiony przez Oddział Specjalny ŻW z Mińska Mazowieckiego.

Dowodzony przez kpt. Ryszarda Skoczylasa pluton wchodzi w skład międzynarodowej kompanii Policji Wojskowej IPU (Integrated Police Unit). Polscy żołnierze, wspólnie z francuskimi i hiszpańskimi kolegami, rozpoczęli patrolowanie ulic miasta, w którym działają także siły misji Unii Afrykańskiej (MISCA) oraz siły francuskiej operacji "Sangaris". Polscy specjaliści wspierają też lokalne siły policyjne w zakresie kryminalistyki, m.in. ucząc środkowoafrykańskich policjantów metod prowadzenia postępowań karnych oraz pomagając im w czynnościach dochodzeniowo-śledczych w przypadku zdarzeń kryminalnym.

Polscy żandarmi są częścią kontyngentu Europejskich Sił Żandarmerii EUGENDEFOR (European Gendarmerie Force) - międzynarodowej organizacji policji wojskowych, do których Polska należy od czerwca ub. r. Ze względu na przynależność do tych sił polscy żandarmi na misji będą nosić niebieskie - a nie szkarłatne - berety i odznaki naramienne - elementy umundurowania ujednolicone w EUGENDERFOR.

Celem misji jest przywrócenie bezpieczeństwa i ustabilizowanie sytuacji w kraju ogarniętym konfliktami etnicznymi i religijnymi; stworzenie perspektyw odbudowy struktur rządowych oraz zapewnienie warunków umożliwiających dostarczanie do RŚA pomocy humanitarnej. Dowódcą europejskich sił jest francuski dwugwiazdkowy generał Philippe Ponties. Według założeń misja potrwa sześć miesięcy, po których zadania od żołnierzy z Europy mają przejąć siły Unii Afrykańskiej pod auspicjami ONZ.

W skład PKW w RŚA wchodzi ponadto personel wypełniający zadania w międzynarodowych strukturach dowodzenia misji, narodowy element wsparcia z 1. Brygady Logistycznej z Bydgoszczy. Ponadto do kontyngentu należą żołnierze z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wojsk Specjalnych, 6. Brygady Powietrznodesantowej, 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz 10. Brygady Kawalerii Pancernej.

Dowódcą kontyngentu, który w rejon misji udał się w czerwcu, jest ppłk Adam Stręk.

Na początku bieżącego roku Polska zaangażowała się na trzy miesiące w misję wsparcia dla operacji w RŚA. Polacy wysłali wtedy do Francji samolot transportowy z załogami i personelem naziemnym.

(jad)