Polska przeszła techniczne testy dostępu do systemu Schengen - twierdzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szef resortu Janusz Kaczmarek dodaje, że na przełomie roku na polskiej granicy dojdzie do symbolicznego otwarcia granic ze starymi krajami Unii Europejskiej.

Jak powiedział Kaczmarek, podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Portugalii, która obecnie przewodzi w Unii Europejskiej, został poinformowany, że Polskę pozytywnie oceniono w związku z wprowdzeniem systemu Schengen.

Jest inicjatywa, by 31 grudnia było symboliczne otwarcie granicy w związku z wejściem wszystkich nowoczłonkowskich państw w sferę Schengen - powiedział szef MSWiA. Minister zaznaczył, że na początku września do naszego kraju przyjadą eksperci Unii Europejskiej, aby sprawdzić stan przygotowań polskich przejść granicznych, komisariatów, a także m.in. strażników granicznych i policjantów do wejścia do układu z Schengen.

Układ z Schengen powstał w 1985 roku. Znosi on kontrolę na wewnętrznych granicach państw, które podpisały dokument. Jego dotychczasowymi sygnatariuszami są prawie wszystkie z państw UE - poza Wielką Brytanią i Irlandią - a także Norwegia oraz Islandia, nie wchodzące w skład Wspólnoty.