Dwudziestu polskich policjantów wejdzie w skład Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji. Misja rozpocznie swe działania za dwa dni, a jej celem będzie wypełnienie porozumień pokojowych na terenie Gruzji.

Działania misji mają być ściśle skoordynowane z partnerami, zwłaszcza z Organizacją Narodów Zjednoczonych i Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.