Policja zatrzymała w Sankt Petersburgu około czterdziestu uczestników "siedzącego" protestu przeciwko polityce Kremla. Demonstrację zorganizowano w obronie wolności zgromadzeń. Manifestujący, którzy zebrali się w pobliżu wejścia do stacji metra "Gostinyj Dwor" w samym śródmieściu carskiej stolicy Rosji, wznosili okrzyki "Precz z reżimem!" i "Rosja będzie wolna!".

Policja przez jakiś czas wzywała uczestników do rozejścia się, podając jako powody "blokowanie przejścia" i "brak pozwolenia władz miejskich na zgromadzenie publiczne". Następnie zatrzymanych demonstrantów przewieziono do komisariatów policji w różnych punktach miasta.

Opozycja zorganizowała protest w ramach tak zwanej "Strategii 31". Polega ona na zwoływaniu demonstracji zawsze w tym samym miejscu i o tej samej porze w dniu 31, co drugi miesiąc, w obronie 31. artykułu konstytucji rosyjskiej, który formalnie gwarantuje wolność zgromadzeń.