W czwartek może odbyć się pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie nadawania przez Rosję obywatelstwa mieszkańcom ukraińskiego Donbasu – podała w środę agencja Interfax.

Według źródła agencji w ONZ, do posiedzenia może dojść w czwartek o godzinie 21 czasu polskiego.

Wcześniej prezydent Władimir Putin podpisał dekret o uproszczonym trybie uzyskiwania obywatelstwa Rosji przez mieszkańców tzw. republik ludowych powołanych przez prorosyjskich separatystów w Donbasie, określając ten krok jako kwestię "humanitarną".

W odpowiedzi stałe przedstawicielstwo Ukrainy w ONZ oświadczyło, że w związku z decyzją Rosji wystąpiło o zwołanie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Co dokładnie głosi dekret?

Dekret o uproszczonym trybie nadawania obywatelstwa opublikowany został na stronie internetowej Kremla. Głosi on, że "osoby stale mieszkające na terytoriach poszczególnych rejonów obwodu donieckiego i ługańskiego mają prawo zwrócić się z wnioskami o nadanie obywatelstwa Federacji Rosyjskiej w trybie uproszczonym".

Wnioski te mieszkańcy Donbasu będą mogli składać do organów terytorialnych MSW Rosji; wykaz tych organów ma jeszcze zostać ogłoszony. Wśród dokumentów dołączonych do wniosku powinien znajdować się m.in. dowód tożsamości z adnotacją o zameldowaniu na terenie obwodu donieckiego lub ługańskiego. Rozpatrzenie wniosku ma trwać nie dłużej niż trzy miesiące.

Dekret zawiera również polecenie dla rosyjskich resortów i służb (MSW, MSZ, Federalnej Służby Bezpieczeństwa) i dla szefów regionów, w których działać będą oddziały MSW przyjmujące wnioski o obywatelstwo, by podjęły stosowne kroki w celu realizacji tej decyzji.

W dekrecie mowa jest o tym, że podjęto ją "w celu obrony praw i swobód człowieka i obywatela".