3 lata temu Korea Północna wycofała się z układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Od tego czasu świat obawiał się, że podejmie lub już prowadzi starania o uzyskanie broni jądrowej. Według doniesień północnokoreańskiej agencji KCNA, dziś nad ranem Phenian przeprowadził próbę atomową.

Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej został podpisany w roku 1968, a wszedł w życie dwa lata później. Lista jego sygnatariuszy liczy dziś 187 państw, czyli prawie wszystkie kraje świata. Celem traktatu jest zapobieganie rozprzestrzenianiu broni jądrowej i promowanie pokojowego wykorzystania energii atomowej. Mocarstwa atomowe są zobowiązane do zaniechania przekazywania broni innym krajom albo pomagania im w uzyskaniu bomby atomowej.

Zgodne z układem do mocarstw atomowych należą te kraje, które wyprodukowały i zdetonowały bombę nuklearną przed 1 stycznia 1967 roku. Są to: Chiny, Francja, Rosja, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania - wszyscy stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Kraje pozbawione broni atomowej nie mogą podejmować kroków, których celem byłoby jej uzyskanie, ale mają swobodę, jeśli chodzi o cywilne wykorzystanie energii nuklearnej. Nadzór sprawuje międzynarodowa Agencja Energii Atomowej z siedzibą w Wiedniu.

Układu nie podpisały: Izrael, który jest powszechnie podejrzewany o posiadanie broni nuklearnej, oraz Indie i Pakistan, które poinformowały świat o swoich programach nuklearnych. RPA przystąpiła do układu w 1991 roku, przyznając się, że nad nuklearnymi zbrojeniami pracowała do lat 70. Korea Północna przystąpiła do układu w roku 1985, wycofała się z niego w 2003 r.