W przemówieniu do kardynałów z Kurii Rzymskiej Benedykt XVI mówił o "odpowiedzialności" Kościoła za skandal nadużyć seksualnych popełnionych przez księży. - Jesteśmy świadomi szczególnej powagi tego grzechu, popełnionego przez kapłanów i naszej za to odpowiedzialności - oświadczył papież.

Ale nie możemy również milczeć na temat kontekstu naszych czasów, w których doszło do tych zdarzeń. Istnieje rynek pornografii dziecięcej, który w jakiś sposób zdaje się być coraz bardziej uważany przez społeczeństwo za coś normalnego- dodał następnie Benedykt XVI.

Podkreślił też: Psychologiczne niszczenie dzieci, w którym osoby ludzkie sprowadzone są do rangi artykułu rynkowego to przerażający znak czasów.