Premier Autonomii Palestyńskiej Salman Fayad złożył na ręce prezydenta dymisję swojego rządu. Decyzja Fayad’a ma przede wszystkim wesprzeć wysiłki na rzecz utworzenia rządu zgody narodowej w ramach pojednania z Hamasem. Dymisja bowiem wejdzie w życie najpóźniej pod koniec marca, po utworzeniu tego rządu.

Pod koniec lutego w Egipcie przywódcy dwunastu ruchów i organizacji palestyńskich, w tym również Fatahu i Hamasu, wypracowali wspólne stanowisko w sprawie działań zmierzających do powołania rządu porozumienia narodowego.

Natomiast USA i rządy europejskie chciałyby, żeby Palestyńczycy powołali rząd złożony ze specjalistów, a nie przedstawicieli ugrupowań politycznych. Według nich rozwiązało by to problem negatywnego stosunku Zachodu do radykalnego Hamasu, który po wygranych wyborach kontroluje od czerwca 2007 roku Strefę Gazy.