Prezydent Pakistanu, Pervez Musharraf wprowadzi stan wyjątkowy. Powodem takiej decyzji są zbliżające się wybory prezydenckie.

W tym roku kończy się pięcioletnia kadencja obecnego prezydenta. Generał Pervez Mushharaf przejął władzę po bezkrwawym zamachu stanu w 1999 roku.

Od 2001 roku jest prezydentem Pakistanu. Musharraf prowadzi politykę umiarkowanych reform liberalnych, zwłaszcza w gospodarce.

W polityce zagranicznej jego priorytetem jest utrzymanie dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Próbuje również doprowadzić do normalizacji napiętych stosunków z Indiami. Jest jednym głównych sojusznikiem USA w walce z terroryzmem.