Organizacja Narodów Zjednoczonych zawiesza bezterminowo swą działalność humanitarną w Czeczenii. Powodem jest uprowadzenie w ubiegłym tygodniu rosyjskiej pracownicy ONZ. Narody Zjednoczone obawiają się o bezpieczeństwo zarówno uprowadzonej Rosjanki jak i reszty swego personelu.

Mimo zawieszenia działalności w Czeczenii ONZ będzie nadal wspierać i pomagać Polskiej Akcji Humanitarnej, która zajmuje się dostarczaniem i rozprowadzaniem wody pitnej w czeczeńskiej stolicy, Groznym. Jak podkreśla ONZ ta działalność jest niezbędna dla przetrwania mieszkańców miasta.

12:35