Grupa stowarzyszeń ofiar księży pedofilów złożyła skargę w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze. Oskarża w niej papieża Benedykta XVI i wysokich rangą dostojników watykańskich o zbrodnie przeciwko ludzkości, za jakie uważa tuszowanie skandalu.

Watykan na razie nie odniósł się do wiadomości o złożeniu skargi w Hadze. Natomiast służby prasowe MTK potwierdziły, że dokumenty wpłynęły. Na razie jednak trybunał nie przesądza, czy skarga w ogóle zostanie dopuszczona, zważywszy na immunitet, jakim cieszy się papież jako głowa państwa i fakt, że Stolica Apostolska nie jest stroną statutu rzymskiego, który powołał MTK do życia.

Organizacje - SNAP Network i Center for Constitutional Rights - żądają zbadania przez MTK roli Benedykta XVI i kardynałów Angelo Sodano, Tarcisio Bertone oraz Williama Levady w sprawie skandalu wykorzystywania nieletnich przez duchownych, a także ukrywania tych przestępstw.

W wydanym przez organizacje komunikacie podkreślono, że ich eksperci oraz prawnicy uważają, iż czyny te noszą znamiona i odpowiadają przyjętej w Statucie Rzymskim definicji zbrodni przeciwko ludzkości.

"Oskarżamy przywódców Kościoła o fizyczne i psychiczne tortury"

Zbrodnie przeciwko dziesiątkom tysięcy ofiar, w większości dzieci, są ukrywane przez najwyższych hierarchów Watykanu - wyjaśniła Pamela Spees, adwokat reprezentujący Center for Constitutional Rights. Jej zdaniem "Kościół działa bezkarnie".

Oskarżamy jego przywódców o fizyczne i psychiczne torturowanie osób na całym świecie; zarówno za sprawstwo kierownicze, jak i ukrywanie przestępstw. Powinni stanąć przed sądem tak jak inni podejrzani - podkreśliła Spees.

SNAP Network to istniejąca od 23 lat niezależna organizacja pozarządowa zrzeszająca ponad 10 tysięcy ofiar molestowania przez księży. Jest to największa, najstarsza i najbardziej aktywna grupa wsparcia dla ofiar wykorzystywania.

Center for Constitutional Rights zajmuje się ochroną praw zagwarantowanych w konstytucji USA oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Organizacja powstała w 1966 roku.