Sieć supermarketów Countdown w Nowej Zelandii wprowadza "godzinę spokoju" dla osób z autyzmem, czy cierpiących na stany lękowe. W sklepach zostanie wtedy wyciszona muzyka a światła zostaną przygaszone. Podobne rozwiązania można też zaleźć w niektórych hipermarketach w Polsce.

Podczas "godziny spokoju" w sklepach mniejsza będzie również aktywność pracowników uzupełniających towary na półkach czy zbierających wózki.

"Godzina spokoju" ma wejść w życie w Nowej Zelandii od 23 października. Jak zaznaczono, jest kontynuacją programu pilotażowego prowadzonego w 2018 roku po sugestiach rodziców dzieci z autyzmem.

Cytowana przez agencję EFE Dane Dougan - dyrektor organizacji Autism New Zealand - jedna z pomysłodawczyń "godziny spokoju" - podkreśla, że niewidzialna natura autyzmu sprawia, że trudniej jest zrozumieć to zaburzenie i uświadamiać o trudnościach, z jakimi w życiu codziennym mierzą się osoby, które mają autyzm.

Cieszymy się, że Countdown wprowadza godzinę spokoju w swoich sklepach i zwraca uwagę, że niewielkie zmiany mogą stworzyć atmosferę bardziej sprzyjającą integracji, co ma istotny wpływ na ludzi - podkreśliła.

Czym jest autyzm?

Autyzm jest zaburzeniem, które trwa całe życie. Oznacza to, że z autyzmu się "nie wyrasta". Aktualne badania wskazują, że ok. 10-15 proc. dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu ma szansę na w miarę samodzielne życie w przyszłości. Wysoko-funkcjonujące osoby z autyzmem lub Zespołem Aspergera mogą pracować, zakładać rodziny.

Autyzm, Zespół Aspergera, autyzm atypowy, całościowe zaburzenia rozwojowe nieokreślone,  należą do grupy tak zwanych całościowych zaburzeń rozwojowych (CZR), inaczej określanych jako spektrum zaburzeń autystycznych (ASD).Opracowanie: