Berlin i Paryż chcą, by Portugalia zdecydowała się jak najszybciej przyjąć międzynarodową pomoc finansową. Przedstawiciele tych krajów chcą zapobiec rozprzestrzenianiu się kryzysu finansowego na inne kraje strefy euro - podał niemiecki magazyn "Der Spiegel".

Zdaniem ekspertów Lizbona wkrótce nie będzie już w stanie finansować swych długów racjonalnie oprocentowanymi kredytami. Koszty, jakimi rynki finansowe obciążają pożyczki udzielane Portugalii wzrosły pod koniec ubiegłego roku.

Berlin i Paryż chcą też, by kraje strefy euro zrobiły wszystko, aby obronić wspólną europejską walutę. Portugalia to kraj, który jest najbardziej narażony na wybuch finansowego kryzysu, podobnego do tego, który dotknął już Grecję i Irlandię.