Uniwersytet Harvarda poinformował na swojej stronie internetowej o śmierci Samuela Huntingtona – politologa, historyka, długoletniego profesora tej uczelni, autora głośnej książki pt. „Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego”. Huntington zmarł w wigilię świąt Bożego Narodzenia. Miał 81 lat.

Huntington zajmował się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego. W „Zderzeniu cywilizacji” lansował tezę, że przyszłe konflikty zbrojne będą się toczyć nie między państwami, lecz między cywilizacjami, a źródłem konfliktów będą różnice kulturowe i podziały religijne.

Książka ta została przełożona na kilkadziesiąt języków, a teoria Huntingtona okazała się mocno kontrowersyjna, znajdując zarówno wielu zwolenników, jak i krytyków.