W Neapolu właściciele sklepów, punktów usługowych i restauracji, którzy zawiadomią wymiar sprawiedliwości o tym, że są ofiarami wymuszeń haraczu, będą przez trzy lata zwolnieni z wszelkich podatków gminnych i opłat. Tym samym walka z kamorrą wkroczyła w nową fazę.

Rozporządzenie, wprowadzające kolejne narzędzie przeciwdziałania pladze przestępczości zorganizowanej i zarazem zachęcające zastraszanych kupców i restauratorów do denuncjowania przestępstw, przyjęto z inicjatywy burmistrza Neapolu Luigiegio De Magistrisa, byłego prokuratora.

Władze miejskie postanowiły, że ofiara wymuszeń zostanie zwolniona ze wszystkich zobowiązań podatkowych wobec gminy z chwilą, gdy zapadnie wyrok pierwszej instancji wobec sprawców.

Strach przed składaniem doniesień o wymuszeniach haraczy to zjawisko powszechne na terenach opanowanych przez włoskie mafie. Podobnie jest na Sycylii, ale tam, jak się zauważa, powoli coraz więcej przedsiębiorców decyduje się przystąpić do społecznego ruchu walczącego z plagą haraczy i odmawia ich płacenia.

Barierę strachu i rezygnacji postanowiono pokonać teraz także w stolicy Kampanii, gdzie w wielu sektorach, od budownictwa po handel, rzemiosło i gastronomię płacenie haraczu gangom neapolitańskiej mafii jest na porządku dziennym.

To norma, poprzez którą zarząd miasta wysyła jasny sygnał do wszystkich obywateli w ramach walki z kamorrą, wymuszeniami i lichwą - wyjaśnili autorzy rozporządzenia z władz Neapolu. Podkreślili, że nowe zasady powinny być impulsem w najtrudniejszym momencie podejmowania decyzji o tym, czy zawiadomić organy ścigania. To wtedy potrzebne jest szczególne wsparcie ze strony instytucji państwowych - argumentuje magistrat.

(pj)