Spada liczba Polaków starających się o przyjęcie na brytyjskie uniwersytety. Po wejściu Polski do UE, średnio, rok nauki kosztował około 3 tys. funtów, na które można było dostać kredyt od brytyjskiego rządu.

W 2007 roku na Wyspach studiowało ponad trzy tysiące Polaków. W 2010 r. niewiele ponad dwa tysiące. Przyczyny są dwie: po pierwsze polscy pracodawcy podchodzą nieufnie do kwalifikacji absolwentów zagranicznych uczelni. Po drugie szukający oszczędności rząd Davida Camerona pozwolił uniwersytetom publicznym pobierać czesne w wysokości nawet do 9 tys. funtów rocznie.