Zrzeszające 320 organizacji pozarządowych Międzynarodowe Biuro Pokoju w Genewie zaapelowało do Fundacji Noblowskiej w Sztokholmie o niewypłacanie Unii Europejskiej Pokojowej Nagrody Nobla. Według organizacji, "nagroda została przyznana niezgodnie z prawem".

"Pokojowa Nagroda Nobla 2012 została przyznana niezgodnie z prawem, z tego powodu nie może zostać wypłacona" - napisał Tomas Magnusson w imieniu Międzynarodowego Biura Pokoju w liście do wykonującej testament Alfreda Nobla Fundacji Noblowskiej w Sztokholmie. Fundacja jest odpowiedzialna za wypłatę nagrody pieniężnej, wynoszącej w tym roku 8 mln koron szwedzkich (ok. 931 tys. euro). Pokojowa Nagroda Nobla, medal oraz dyplom, zostaną wręczone 10 grudnia w Oslo, a przelew pieniężny realizowany jest w uzgodnieniu z laureatem, najczęściej kilka dni później.

W uzasadnieniu Międzynarodowe Biuro Pokoju stwierdza, że ogłoszony przez Norweski Komitet Noblowski tegoroczny laureat Pokojowej Nagrody Nobla nie spełnia kryteriów, jakie wskazał w testamencie fundator Nagrody Nobla. "Unia Europejska nie pełni wiodącej roli w walce o pokój" - napisano w liście. Podkreślono, że według zapisanej w testamencie woli Alfreda Nobla laureatem powinna zostać osoba, która najlepiej działa na rzecz braterstwa między narodami, zmniejszenia lub likwidacji stałych armii oraz zwoływania i popierania kongresów pokoju.

Autorzy listu proszą, aby Fundacja Noblowska w Sztokholmie wezwała Norweski Komitet Noblowski do wybierania w przyszłości laureatów Pokojowej Nagrody Nobla zgodnie z testamentem Nobla.

Międzynarodowe Biuro Pokoju krytykowało wcześniej przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Unii Europejskiej m.n. z powodu posiadania przez dwa państwa członkowskie - Francję i Wielką Brytanię - broni atomowej. Według organizacji nie ma planów jej zmniejszenia ani presji innych państw UE na redukcję.

Międzynarodowe Biuro Pokoju (International Peace Bureau, IPB) zostało utworzone w 1891 roku i jest uważane za najstarszą organizację pozarządową działającą na rzecz pokoju na świecie. Zrzesza 320 organizacji z 70 krajów. W 1910 roku zostało uhonorowane Pokojową Nagrodą Nobla.

Laureatem tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla została Unia Europejska, która od 60 lat decydująco przyczynia się do procesu pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie.