Rząd Łotwy ogłosił, że przejmuje 51 procent udziałów w banku Parex, drugim pod względem wielkości w kraju, z powodu problemów banku wywołanych przez kryzys na rynkach finansowych.

Parex to jeden z pierwszych banków założonych na Łotwie po rozpadzie ZSRR. Jego głównymi udziałowcami byli Walerij Kargin i Władimir Krasowickij, biznesmeni rosyjskiego pochodzenia.

Łotwa, podobnie jak wszystkie poradzieckie kraje bałtyckie, odczuwa negatywne skutki światowego kryzysu finansowego. Podczas gdy w 2007 roku jej PKB wzrósł o ponad 10 procent, w pierwszym półroczu tego roku - tylko o 1,6 proc, z czego w II kwartale tylko o 0,1 proc.

Premier Ivars Godmanis powiedział po spotkaniu swego gabinetu, że jeśli zajdzie taka potrzeba, Łota zwróci się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego lub Unii Europejskiej.