Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) opublikował w poniedziałek dane dotyczące liczby rozwodów w krajach UE w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Wynika z nich, że najrzadziej rozwodzą się Maltańczycy i Słoweńcy. Najczęściej - Łotysze, Litwini, Duńczycy i Szwedzi.

Najwyższy współczynnik rozwodów na 1 tys. mieszkańców w 2020 roku wśród państw Unii Europejskiej miały Łotwa, Litwa i Dania (po 2,7), a najniższy Malta (0,5) i Słowenia (0,8). W przypadku Polski wskaźnik ten wyniósł 1,4.

Żenią się z kolei najczęściej Węgrzy - 6,9 małżeństw na 1 tys. mieszkańców w 2020 r.; co ciekawe, na kolejnych miejscach są też Łotysze i Litwini - liderzy poprzedniej statystyki. Na Łotwie w 2020 roku na 1 tys. mieszkańców przypadło - 5,6 zawartych małżeństw; na Litwie - 5,5. Najrzadziej związki małżeńskie są zawierane we Włoszech - 1,6; w Portugalii - 1,8; w Hiszpanii i Irlandii- 1,9.


W Polsce parametr ten wynosił 3,8.

Od 1964 roku wskaźnik zawierania małżeństw w państwach UE spadł z 8,0 na 1000 mieszkańców do 3,2 w 2020 roku. Jednocześnie wskaźnik rozwodów podwoił się z 0,8 do 1,6. W 2020 roku w Unii miało miejsce 1,4 mln małżeństw i 700 tysięcy rozwodów.