​Obywatele wszystkich państw, które nie należą do ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi, mogą mieć problem z uzyskaniem wizy. To efekt zarządzenia szefa Departamentu Stanu, zgodnie z którym należy dokładniej sprawdzać tych, którzy zamierzają podróżować do USA.

Zarządzenie szefa Departamentu Stanu nie jest wymierzone wyłącznie w Polaków. Chodzi przede wszystkim o kraje Bliskiego Wschodu. Polska nie należy jednak do ruchu bezwizowego.

Szef Departamentu Stanu USA Rex Tillerson nakazał dokładniej weryfikować wnioski wizowe. W razie jakichkolwiek wątpliwości, można odmówić wydania dokumentu.

Konsulowie dostali dokładne wytyczne od swojego szefa i mają się do nich stosować. Może to doprowadzić do zwiększenia liczby odmów, również w przypadku Polaków.

Większa liczba odmów oddali nas jeszcze bardziej od dnia, kiedy zostaniemy przyłączeni do ruchu bezwizowego.

(łł)