Holenderska Rada Stanu uznała, że można wprowadzić na poziomie krajowym zakaz wstępu dla cudzoziemców do coffee shopów i nie będzie to sprzeczne z europejskim prawem. To kolejny krok do ograniczenia działalności popularnych kafejek handlujących konopiami.

Rada Stanu wypowiada się na temat wszelkich proponowanych przez rząd projektów ustaw, zanim zostaną przedłożone parlamentowi. Rządowa propozycja przekształcenia coffee shopów w zamknięte kluby dostępne tylko dla mieszkańców kraju, ma na celu ograniczenia narkotykowej turystyki.

Orzeczenie Rady Stanu zapadło w związku z długo ciągnącym się sporem między właścicielem kafejki w przygranicznym Maastricht a władzami tego miasta, które nakazały Marcowi Josemansowi tymczasowe zamknięcie lokalu, ponieważ jego gośćmi byli cudzoziemcy.

Wiele kafejek w Amsterdamie i innych częściach Holandii sprzeciwia się najnowszemu planowi przekształcenia coffee shopów w zamknięte kluby, twierdząc, że jest to posunięcie dyskryminacyjne, które uderzy w przemysł turystyczny.