Hiszpańska policja aresztowała 32 osoby pod zarzutem rozpowszechniania pornografii dziecięcej w internecie. Podczas rewizji przeprowadzonych w 39 domach funkcjonariusze skonfiskowali setki tysięcy zdjęć i filmów o charakterze pedofilskim.

Hiszpania w ostatnich latach nasiliła walkę z pornografią dziecięcą w internecie. Wykorzystuje do tego specjalny program komputerowy "Hispalis". Ułatwia on identyfikację osób, które same zrobiły zdjęcia i filmy pornograficzne z udziałem nieletnich, bądź je rozpowszechniają.

Na początku marca w Hiszpanii zlikwidowano siatkę rozprowadzającą w internecie pornografię dziecięcą. Aresztowano wtedy 43 osoby.