​Komisja Europejska poinformowała, że skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE pozew przeciwko Polsce w związku z wdrażaniem unijnych przepisów dotyczących prawa autorskiego.

​Komisja Europejska poinformowała, że skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE pozew przeciwko Polsce w związku z wdrażaniem unijnych przepisów dotyczących prawa autorskiego.
Zdj. ilustracyjne /Sascha Steinach /PAP/EPA

"Komisja Europejska postanowiła dzisiaj wnieść do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niedopełnieniem przez to państwo obowiązku powiadomienia o pełnej transpozycji (częściowy brak transpozycji) do prawa krajowego przepisów UE dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (dyrektywa 2014/26/UE) - napisała KE w komunikacie.

KE zwróciła się do trybunału o nałożenie na Polskę kary finansowej w wysokości 87 612 euro za dzień opóźnienia. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do 10 kwietnia 2016 roku.

Komisja Europejska pozywa Polskę, mimo że prace ustawodawcze są w Warszawie bardzo zaawansowane  - przepisy procedowane są przez rząd i wkrótce mają trafić do Sejmu. 

Bruksela postanowiła jednak, że nie będzie taryfy ulgowej. Chodzi o przepisy regulujące działanie np. takich organizacji jak Stowarzyszenie Autorów - Zaiks. Jeżeli Polska całkowicie wdroży dyrektywę, to Bruksela może wycofać wniosek z Trybunału. 

Jeżeli jednak Polska by nie zdążyła (to mało prawdopodobne, bo w Trybunale UE wyroki zapadają po półtora do dwóch lat od wniesienia sprawy), to polskie władze musiałyby płacić dzienne kary.


(az)