Prawosławni Białorusini świętują uroczystość Chrztu Pańskiego. Tego dnia tradycyjnie odbywają się chrzty dzieci, a także zbiorowe kąpiele w przeręblach. Cerkiew przestrzega, że taka kąpiel po pijanemu jest bluźnierstwem.

Dzień przed Chrztem Pańskim wierni idą do cerkwi po święconą wodę, którą skrapiają następnie wszystkie pokoje oraz wypijają, modląc się. Niektórzy przychodzą z całymi kanistrami, chociaż duchowni uspokajają, że do święcenia mieszkania wystarczy nawet kropla.

Dziś jak co roku planowane są zbiorowe kąpiele w przeręblach. Wierni uważają, że zmywają w ten sposób z siebie grzechy, choć według Cerkwi tradycja kąpieli w przeręblach nie jest związana ze świętem Chrztu Pańskiego.

Ministerstwo Zdrowia ostrzega natomiast, że kąpiel w przeręblach jest niebezpieczna dla osób cierpiących na poważne chroniczne schorzenia jak choroby serca czy epilepsja.

W jeziorze Jubilejnym pod Grodnem miejscowy klub miłośników zdrowego pływania "Siła przyrody" zorganizuje masową kąpiel już po raz piąty. Oczekuje się, że weźmie w niej udział co najmniej tyle samo osób co w roku ubiegłym, kiedy to kąpało się około 300 osób.

W nocy kąpali się mieszkańcy Mińska. Miejsce zostało poświęcone i oświetlone, a nad bezpieczeństwem uczestników czuwała ekipa ratunkowa.