Rada Najwyższa Ukrainy przegłosowała wotum nieufności dla rządu premier Julii Tymoszenko. Projekt uchwały w tej sprawie poparło 243 deputowanych w 450-osobowej izbie.

Tymoszenko i jej ministrowie będą rządzić do czasu powołania nowego gabinetu. Na sformowanie nowej koalicji deputowani będą mieć od 30 do 60 dni. Jeśli politykom się nie uda, szef państwa ma prawo zwołać wybory parlamentarne.

Niedawno wybrany na prezydenta Wiktor Janukowycz stara się umocnić władzę. Jego wyborcza rywalka: Tymoszenko nie ma już w parlamencie większości i w ostatnich miesiącach przegrała kilka ważnych głosowań.