Najpierw Irlandczycy, później Brytyjczycy, a teraz Francuzi poinformowali Komisję Europejską o planach wprowadzenia ujednoliconych, odstraszających palaczy opakowań na papierosy. Polska jako największy w Unii Europejskiej producent tytoniu zaprotestowała. Komisja Europejska nie widzi jednak problemu.

Opakowania, które mają zniechęcać do sięgania po papierosa, wprowadziła unijna dyrektywa tytoniowa z 2014. Przepisy te, które będą obowiązywać na terenie całej UE od 2016 roku przewidują, że ostrzeżenie o szkodliwości palenia tytoniu dla zdrowia powinno zajmować 65 proc. obu stron opakowania papierosów.

Teraz niektóre państwa unijne chcą iść dalej. W czerwcu ubiegłego roku Irlandia, a następnie Wielka Brytania poinformowały Komisję Europejską o zamiarze wprowadzenia ujednoliconych opakowań wyrobów tytoniowych. W ostatnich tygodniach w ślad za nimi zrobiła to Francja. Paczki papierosów w tych krajach będą musiały mieć ustalony z góry kolor tła, a umieszczanie na nich logotypów będzie ograniczone. Obowiązek informowania o takich planach KE nakłada na państwa unijne dyrektywa mówiąca o technicznych barierach w handlu. To działanie prewencyjne, aby ocenić zgodność planowanych przez dane państwo członkowskie przepisów z prawem UE.

Papierosy w jednolitych opakowaniach smakują gorzej

Jednolite opakowania papierosów zmniejszają przyjemność palenia i skłaniają palaczy do zerwania z nałogiem - dowodzą opublikowane w brytyjskim czasopiśmie BMJ Open wyniki australijskiego badania. Zbadani zostali palacze w Australii, gdzie pod koniec 2012 roku wprowadzono identycznie pudełka dla... czytaj więcej

Polska, a także Bułgaria, Czechy, Grecja, Węgry, Włochy, Litwa, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Hiszpania, złożyła szczegółową opinię do propozycji Irlandczyków. Zdaniem naszego kraju przepisy te naruszają traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a wprowadzenie jednolitych paczek "stworzy barierę dla swobodnego przepływu towarów w Unii Europejskiej". Takie same argumenty znajdują się w sprzeciwie wobec propozycji brytyjskiej.

Nie podzieliła ich unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska. Bardzo dokładnie badaliśmy sprawę brytyjską i irlandzką, ponieważ francuski case został dopiero zgłoszony. Służby Komisji Europejskiej nie znalazły żadnej podstawy, żeby wszczynać formalne procedury przeciwko tym krajom - powiedziała polska komisarz pod koniec marca.

Jednolite opakowania w AustraliiPierwszym krajem na świecie, który wprowadził jednolite opakowania dla wyrobów tytoniowych, była Australia. Od grudnia 2012 roku wszystkie opakowania papierosów są tam w jednym oliwkowym kolorze, a informacja o nazwie danego gatunku jest wydrukowana niewielkimi jednakowymi literkami. Takie działania nie podobają się przemysłowi tytoniowemu, który obawia się wzrostu przemytu, a także utraty klientów, którzy nie będą już przyciągani paczkami z atrakcyjnym logo.

Dane z Australii, która jako jedyne państwo wprowadziła takie rozwiązanie, pokazują, że od jego wdrożenia nie zaszły znaczące zmiany w trendach dotyczących konsumpcji wyrobów tytoniowych, a jednocześnie nastąpił wzrost szarej strefy. Takie rozwiązanie jest szczególnie niebezpieczne dla Polski, w której już teraz szara strefa to 25 proc. rynku - napisało Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego (KSPT), zrzeszające największych producentów.

(md)