Co czwarty maturzysta w Izraelu ma przy sobie broń, także na terenie szkoły - takie rewelacje przynosi dziennik "Jedijot Achronot". Nóż, pałkę albo pistolet noszą częściej uczniowie arabscy, uzbrojony jest co trzeci z nich. Podobnie wyposażony do szkoły przychodzi co piąty maturzysta wyznania mojżeszowego.

Z informacji opublikowanych przez dziennik wynika także, że rośnie użycie broni białej w Izraelu. Od stycznia liczba spraw tego rodzaju wszczętych przez policję wzrosła o prawie 40 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.