Córka prezydenta USA, Ivanka Trump poinformowała, że będzie zatrudniona w Białym Domu jako doradczyni prezydenta. "Będę pracownikiem administracji podlegającym tym samym zasadom, co inni urzędnicy, ale pracę będę świadczyć nieodpłatnie" – wskazała.

Ivanka Trump zaznaczyła w swym oświadczeniu, że znane są jej głosy wskazujące na "możliwy konflikt etyczny wynikający z podjęcia pracy w Białym Domu". Szanując te zastrzeżenia, zdecydowała się nie pobierać żadnego wynagrodzenia za świadczoną pracę.

Ma być "oczami i uszami" prezydenta

Dyskusja o dalszych losach zawodowych Ivanki Trump rozgorzała w Stanach Zjednoczonych 20 marca, gdy opinia publiczna została poinformowana, że będzie ona mieć własny gabinet w Białym Domu oraz dostęp do tajnych informacji, mimo że nie zajmuje w administracji państwowej żadnego oficjalnego stanowiska.

Jamie Gorelick, prawnik i doradca Trumpa ds. etyki, informował wówczas, że Ivanka Trump dostanie własny gabinet w zachodnim skrzydle Białego Domu (gdzie urzęduje prezydent i najważniejsi urzędnicy), służbowe urządzenia komunikacyjne oraz dostęp do tajnych informacji.

Prawnik Ivanki Trump przekazał, że jego klientka ma być "oczami i uszami" prezydenta oraz doradzać mu w różnych kwestiach.

W oświadczeniu przekazanym portalowi Politico Ivanka Trump zadeklarowała, że będzie "nadal służyć ojcu szczerą radą", i zapewniła: Choć w historii najnowszej nie było takiego precedensu (dziecka prezydenta pracującego dla swojego ojca-PAP), to dobrowolnie będę stosować się do wszystkich zasad etycznych obowiązujących urzędników państwowych.

Mąż Ivanki Trump jest doradcą prezydenta

35-letnia Ivanka Trump jest najstarszą córką prezydenta. Jej mąż, Jared Kushner jest zatrudniony jako doradca Trumpa.

Polityczne wpływy Ivanki Trump i jej męża spotkały się z krytyką i wzbudziły pytania o możliwy konflikt interesów. Federalne przepisy zakazujące nepotyzmu nie pozwalają głowie państwa na przyznawanie krewnym stanowisk w administracji państwowej. Wyjątek uczyniono dla Kushnera, gdy specjalny urząd w ministerstwie sprawiedliwości uznał, iż prezydentowi przysługują "specjalne uprawnienia w kwestii zatrudniania".

Odkąd w styczniu Donald Trump objął urząd prezydenta USA, Ivanka uczestniczyła w spotkaniach ze światowymi przywódcami, w tym z kanclerz Niemiec Angelą Merkel oraz premierem Kanady Justinem Trudeau.

Na maj zapowiedziano premierę książki Ivanki Trump "Women Who Work" (Kobiety pracujące). Dochody ze sprzedaży mają zostać przekazane na cele charytatywne.

(mal)