Przebywający w Wielkiej Brytanii imigranci z nowych państw UE nie ufają policji. Nawet jeśli widzieli przypadki łamania prawa, bądź sami padli ofiarą drobnych przestępstw nie składają doniesień - uważa niezależna szkocka telewizja STV.

Wiele spraw, które trafiło na drogę sądową wskazuje, iż imigranci z nowych państw UE często są krzywdzeni przez swoich rodaków, również imigrantów. W przypadku Polaków, najbardziej rozpowszechnioną formą jest naciąganie na fikcyjną pracę, bądź wprowadzanie w błąd co do jej warunków. W niektórych przypadkach pokrzywdzeni imigranci wolą wyrównywać rachunki we własnym zakresie i dochodzi do samosądów.

Szkocka policja sądzi, iż wielu imigrantów mogło mieć negatywne doświadczenia z policją w swoich krajach i dlatego są podejrzliwie lub niechętnie nastawieni do policji. Tę postawę zachowują wyjeżdżając do pracy do innego kraju.

W Wielkiej Brytanii, gdzie policja jest zdecentralizowana, wiele regionalnych sił bezpieczeństwa, ściąga na kilka miesięcy funkcjonariuszy z Polski, aby pracowali w polskich społecznościach.