Izraelskie banki wspierają osadnictwo na terytoriach palestyńskich, co stanowi pogwałcenie prawa międzynarodowego, zapewniają bowiem finansowanie deweloperom i przejmują udziały w nowych osiedlach - głosi opublikowany raport Human Rights Watch (HRW).

Izraelskie banki wspierają finansowo osadników nabywających domy i mieszkania oraz lokalne samorządy na terytoriach, na których powstają nowe kolonie - wyjaśnia HRW.

Instytucje finansowe zachęcają tym samym do rozbudowy nowych osiedli i "przyczyniają się do łamania praw" Palestyńczyków, co może być formą "rabunku", jako że banki nabywają udziały w projektach deweloperskich powstających na terenach okupowanych - ocenia organizacja.

Prawo izraelskie ogranicza sumy, jakie deweloperzy mogą uzyskać z góry od osób mających zamiar kupić nieruchomość, więc banki stają się często partnerem inwestycyjnym firm budujących nowe osiedla - podaje HRW.

Większość izraelskich banków finansuje lub "pomaga" w realizacji projektów (...) stając się partnerami w rozbudowie osiedli, nadzorując każdy etap ich budowy, przechowując depozyty przyszłych nabywców i przejmując udziały własnościowe w projektach na wypadek niewypłacalności firm budowlanych - głosi raport.

W ubiegłym tygodniu minister obrony Izraela Awigdor Lieberman ogłosił, że planuje zwrócić się w najbliższych dniach o zatwierdzenie budowy 2500 mieszkań na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Będziemy promować budowę w całej Judei i Samarii, od północy na południe, w małych i dużych społecznościach - poinformował Lieberman, używając biblijnych nazw Zachodniego Brzegu.

Na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu Jordanu mieszka 385 tys. izraelskich osadników oraz 2,8 mln Palestyńczyków. Kolejne 200 tys. Izraelczyków mieszka w Jerozolimie Wschodniej, którą Palestyńczycy uważają za stolicę swego państwa.

Większość państw uważa prowadzone przez państwo żydowskie osadnictwo za nielegalne, jednak Izrael odpiera zarzuty, powołując się na względy bezpieczeństwa oraz historyczne i polityczne związki z zajmowanymi obszarami.

Większość państw świata widzi w żydowskim osadnictwie przeszkodę dla wznowienia negocjacji pokojowych ze stroną palestyńską, zamrożonych od 2014 roku. Kwestia żydowskiego osadnictwa na terenach, które w ramach tzw. rozwiązania dwupaństwowego miałyby w przyszłości wejść w skład państwa palestyńskiego, pozostaje jednym z najbardziej spornych tematów.

(az)