We Francji, w "narodowy dzień solidarności z cudzoziemcami", kilka tysięcy osób manifestowało przeciwko ustawie dopuszczającej stosowanie testów DNA wobec imigrantów.

Organizacja obrony imigrantów „Edukacja bez Granic” wspierana przez obrońców praw człowieka i partie lewicowe, apelowała o mobilizację przed planowanym przyjęciem przez parlament ustawy antyimigracyjnej.

Zawiera ona m.in. zapis o testach DNA dla ewentualnych imigrantów, w ramach akcji łączenia rodzin. Intencją pomysłodawców było wykrywanie nadużyć związanych z fałszowaniem papierów, w tym m.in. aktów urodzenia.

W Paryżu przez plac Belleville przeszło w proteście kilka tys. osób. W Lyonie manifestowało - według organizatorów - 3000 osób. Po kilkaset ludzi wzięło udział w przemarszach w Marsylii, Tuluzie, Strasburgu, Nantes, Rennes i Dijon oraz po kilkudziesięciu w Lille, Nancy, Angers oraz Poitiers.