Do historycznego spotkania papieża Franciszka i patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla dojdzie 12 lutego na Kubie - ogłosił we wspólnym komunikacie Watykan i Patriarchat rosyjski. Spotkanie odbędzie się na lotnisku, w drodze papieża do Meksyku.

W komunikacie wyjaśniono: "Spotkanie będzie miało miejsce na Kubie, gdzie papież zatrzyma się w drodze do Meksyku i gdzie patriarcha będzie z oficjalną wizytą". Spotkanie, podkreślono, w trakcie którego dojdzie do prywatnej rozmowy, zakończy się podpisaniem wspólnej deklaracji.

"To spotkanie zwierzchników Kościoła katolickiego i Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, przygotowywane od dłuższego czasu, będzie pierwsze w historii i wyznaczy ważny etap w relacjach między dwoma Kościołami" - czytamy. W komunikacie napisano też: "Stolica Apostolska i Patriarchat Moskwy wyrażają pragnienie, by był to także znak nadziei dla wszystkich ludzi dobrej woli. Zachęcają wszystkich chrześcijan do żarliwej modlitwy, aby Bóg pobłogosławił to spotkanie, aby przyniosło dobre owoce".

O możliwości spotkania papieża i patriarchy moskiewskiego i całej Rusi mówiono od lat 90, czyli od pontyfikatu Jana Pawła II i patriarchy Aleksego. Od początku zakładano, że do pierwszego spotkania dojdzie w neutralnym miejscu. Dopiero wtedy, uważano, możliwa będzie wizyta papieża w Moskwie.

Prześladowanie chrześcijan

Głównym tematem rozmowy patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla i papieża Franciszka, będzie prześladowanie chrześcijan - poinformował metropolita wołokołamski Hilarion, który jest przewodniczącym Wydziału Zewnętrznych Stosunków Kościelnych, czyli szefem cerkiewnej dyplomacji. Jak przekazała relacjonująca jego słowa telewizja Rossija24, oba Kościoły uznały, iż sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie wymaga ściślejszej współpracy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i Kościoła katolickiego.

Spotkanie było przygotowywane od dawna. W latach 1996 i 1997 prowadzono intensywne rozmowy o organizacji spotkania patriarchy Aleksego II - powiedział metropolita Hilarion. (Papieżem był wówczas Jan Paweł II.) Jednak, jak dodał, przyczyną przerwania ówczesnych rozmów był "brak możliwości porozumienia się w niektórych kwestiach". Dotyczyło to według metropolity "grekokatolików i prozelityzmu misjonarzy katolickich na terytorium kanonicznym Patriarchatu Moskiewskiego". Hilarion wskazał przy tym, że jednocześnie władze rosyjskiej Cerkwi "nigdy nie odrzucały możliwości zorganizowania spotkania, kiedy pojawią się niezbędne dla niego warunki".

Według telewizji Rossija24 Rosyjska Cerkiew Prawosławna nie chciała, by do spotkania doszło w Europie, ponieważ właśnie tam zaszły wydarzenia, który stały się przyczyną schizmy. Jak relacjonowała Rossija24, rolę w decyzji o zapowiedzianym na 12 lutego spotkaniu odegrała zbieżność tras pielgrzymek zwierzchników Cerkwi i Kościoła.

Patriarcha Cyryl będzie odbywał w drugiej połowie lutego wizytę na Kubie, na zaproszenie jej przywódcy Raula Castro. Jest to etap pierwszej wizyty duszpasterskiej Cyryla w krajach Ameryki Łacińskiej, która będzie trwać od 11 do 22 lutego. Cyryl odwiedzi również Chile, Paragwaj i Brazylię. Patriarcha wcześniej odwiedzał Kubę jako metropolita.