Relikwie krwi św. siostry Faustyny zostały wystawione na internetowym, światowym portalu aukcyjnym. To fałszerstwo – ostrzegają siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie- Łagiewnikach.

Osoba oferująca relikwie chce za nie 2,5 tys. dolarów (9 tys. 547 zł) i twierdzi, że posiada certyfikat potwierdzający ich autentyczność wystawiony przez metropolitę krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza. Dodatkową zachętą ma być dopisek, że to rzecz "rzadka i trudna do zdobycia".

To jest fałszerstwo. Relikwie z krwi siostry Faustyny nie istnieją. Także rzekomy certyfikat kard. Dziwisza nie jest prawdziwy - powiedziała w piątek PAP rzeczniczka Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie siostra Elżbieta Siepak. Jak podała krakowska kuria, okrągła pieczęć kardynalska widniejąca na certyfikacie nie jest autentyczna, kardynał nie posługuje się również pieczęcią lakową ze swoim herbem.

Siostry dowiedziały się o tej sprawie z maila kleryka, który zauważył aukcję w internecie.

Prawo kanoniczne zabrania handlu relikwiami. Siostra Faustyna Kowalska zmarła w Krakowie w 1938 r. Nie ma relikwii jej krwi. Jak powiedziała PAP s. Siepak zdarzają się przypadki, że ktoś oferuje inne relikwie świętej, ale i one są fałszywe. Nikt poza naszym Zgromadzeniem nie ma prawa dysponowania relikwiami s. Faustyny - podkreśliła.

Relikwie s. Faustyny są przekazywane wyłącznie do kultu publicznego w ośrodkach duszpasterskich. Te pierwszego stopnia - z kości św. siostry Faustyny - trafiają do tych parafii, kościołów albo kaplic pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, Jezusa Miłosiernego lub św. siostry Faustyny, w których głoszone jest orędzie o Bożym Miłosierdziu. Relikwie II stopnia - z habitu świętej - są przekazywane do parafii pod innymi wezwaniami, w których rozwija się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i kult św. s. Faustyny. Są także relikwie III stopnia z płótna, na którym spoczywały kości świętej - te są dostępne w laminowanych obrazkach, medalikach, różańcach i mogą je otrzymać wierni do prywatnego kultu.

Faustyna Kowalska urodziła się w 1905 r. W wieku 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. W 1930 r. św. Faustyna przybyła do klasztoru w Płocku, gdzie przebywała dwa lata, do czasu wyjazdu do Wilna. W Płocku, 22 lutego 1931 r., w istniejącym do dziś klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, św. Faustyna doznała pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego. Swoje przeżycia mistyczne Faustyna spisała w prowadzonym w Wilnie i Krakowie w latach 1934-1938 "Dzienniczku". W czasie pobytu w zakonie chorowała na gruźlicę. Zmarła 5 października 1938 r. w krakowskich Łagiewnikach.

18 kwietnia 1993 r. papież Jan Paweł II dokonał aktu beatyfikacji Faustyny, a 30 kwietnia 2000 r. - jej kanonizacji. Relikwie świętej znajdują się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, a także w sanktuarium w Płocku.