Dziennikarka RMF FM przeczytała już odpowiedzi Elżbiety Bieńkowskiej na pisemne pytania eurodeputowanych. Będą one punktem wyjścia do pytań, które europosłowie będą zadawać polskiej kandydatce na komisarza ds. rynku wewnętrznego i przemysłu podczas przesłuchania.

PE przesłucha kandydatów na komisarzy, Bieńkowska bezpieczna

W Parlamencie Europejskim ruszają przesłuchania kandydatów na komisarzy Unii Europejskiej. Przez 3 godziny eurodeputowani zadadzą "delikwentowi" 45 pytań. Wiadomo już, że nie wszystkie przesłuchania przebiegną gładko, bo kontrowersje budzą m.in. komisarze z Węgier, Słowenii, Hiszpanii i... czytaj więcej

W sumie europosłowie zadadzą Bieńkowskiej 45 pytań podczas trwającego około 3 godziny przesłuchania. TUTAJ PRZECZYTACIE, JAK BIEŃKOWSKA ODPOWIADAŁA NA PYTANIA EUROPOSŁÓW

Bieńkowska zapowiada ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ogłasza zero tolerancji dla krajów Unii Europejskiej, które tworzą bariery utrudniając transgraniczne świadczenie usług, gwarantowane przez dyrektywę usługową. Będzie zero tolerancji dla krajów członkowskich działających przeciwko dyrektywie usługowej - pisze Bieńkowska. Chodzi np. o dyskryminację polskich firm transportowych czy budowlanych we Francji czy w Belgii lub utrudnienia administracyjne (np. językowe) dla firm zagranicznych w Polsce.

Bieńkowska zapowiada także ułatwienia w dostępie do zamówień publicznych, poprzez walkę z biurokracją, protekcjonizmem i korupcją.

Polska kandydatka na komisarza zapowiada również zmiany w dziedzinie własności intelektualnej. Chodzi o rozwiązania sprzyjające konsumentom, np. umożliwienie napraw przy użyciu tańszych części zamiennych, innych niż wyłącznie oryginalne.