Ekwador jako piąty kraj Ameryki Południowej zalegalizował małżeństwo jednopłciowe. Trybunał konstytucyjny orzekł stosunkiem głosów 5:4 na korzyść dwóch par homoseksualnych, które domagały się takiej zmiany prawa.

W uzasadnieniu podkreślono, że również w przypadku definicji małżeństwa należy wykluczyć wszelką dyskryminację. Dotychczas w Ekwadorze zalegalizowane były tylko homoseksualne związki partnerskie.

Społeczność LGBT powitała orzeczenie trybunału konstytucyjnego jako "historyczne", zapowiadając zarazem walkę o prawo małżeństw homoseksualnych do adopcji dzieci. Ugrupowania konserwatywne na próżno domagały się, by w sprawie małżeństw jednopłciowych rozpisać referendum.

Małżeństwa jednopłciowe są już w Ameryce Południowej legalne w Argentynie, Brazylii, Kolumbii i Urugwaju.

W sierpniu 2018 roku sąd najwyższy środkowoamerykańskiej Kostaryki zdecydował o legalizacji małżeństw jednopłciowych i wyznaczył termin 18 miesięcy na wejście tej decyzji w życie. Sąd najwyższy powołał się na zalecenie mającego siedzibę w Kostaryce Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka, którego jurysdykcję uznaje wiele krajów Ameryki Łacińskiej. Także sędziowie trybunału konstytucyjnego w Ekwadorze powołali się na to zalecenie.