Pracownicy części państwowych gospodarstw rolnych otrzymali zamiast pensji... cukier - donosi gazeta "Wieczorny Brześć". Wypłata w cukrze może być związana z nadpodażą tego produktu na Białorusi. To jeden z odprysków ekonomicznej wojny między Mińskiem a Moskwą - pod koniec roku Rosjanie wstrzymali import białoruskiego cukru.