Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) ujawniła część dokumentacji z lat 1989-1990 - czasu Jesieni Ludów, rozpadu komunistycznych rządów w bloku wschodnim w Europie. Wśród nich znajdują się dokumenty dotyczące Polski.

Ujawnione notatki stanowią znaczną część "krótkoterminowych analiz CIA dotyczących wydarzeń mających miejsce w Europie Środkowej i Wschodniej" przed 30 laty. W czasie tym "wybuchła powszechna opozycja wobec złych sowieckich rządów", która "szybko przekroczyła wszystko to, na co komunistyczne reżimy były przygotowane" - uznała agencja.

Notatki dotyczące Polski zatytułowane są m.in.: "Porozumienie Okrągłego Stołu podpisane", "Konsekwencje wyborów", "Komuniści i Solidarność na kursie kolizyjnym", "Ogłoszony zostanie niekomunistyczny rząd" czy "Partia komunistyczna próbuje się uratować".

Dokumenty informują też o wydarzeniach w NRD, państwach bałtyckich, Rumunii, Bułgarii, Jugosławii, Albanii, Czechosłowacji oraz na Węgrzech.

W ocenie CIA materiał to "dla decydentów w USA ważne źródło informacji" o wydarzeniach i rozwoju wydarzeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz o konsekwencjach "upadku komunistycznych rządów w Europie i początków rozpadu Związku Radzieckiego" dla Europy i USA.

Każda z notatek ma w górnym rogu przekreślony napis "ściśle tajne" (ang. top secret). Poniżej informacji opisowej danego wydarzenia znajduje komentarz.

Zgodę na opublikowanie notatek wydano 26 listopada, ujawniono je 10 grudnia.


Teksty dostępne są w internetowej bibliotece CIA>>>