Niemieccy archeolodzy odkryli nienaruszony celtycki grobowiec sprzed 2600 lat - informuje serwis internetowy Spiegel Online. W środku naukowcy odnaleźli ozdobną biżuterię ze złota, bursztynu i brązu. Odkrycia dokonano na stanowisku archeologicznym Heuneburg, gdzie znajduje się prehistoryczny fort na wzgórzu oraz pozostałości osady plemienia Celtów.

Podziemna komora grobowa o wymiarach 5 ma 4 metry, posiadająca posadzkę z dębowych pni, zachowała się w doskonałym stanie. Jak poinformował Dirk Krausse, archeolog kierujący wykopaliskami, znalezisko ma wielkie znaczenie dla rekonstrukcji historii społeczności Celtów.

Dębowe pnie pozwolą archeologom na precyzyjne ustalenie wieku grobowca dzięki zastosowaniu metody datowania opartej na badaniu pierścieni pnia drzewa. Do tej pory naukowcy zbadali tylko część grobowca. Odnalezione w środku artefakty wskazują, że pochowana została w nim przedstawicielka celtyckiej arystokracji.

Bryła ziemi z całą komorą grobową o wadze około 80 ton, którą podniosły dwa wielkie dźwigi, została przetransportowana do ośrodka badawczego w Ludwigsburgu. Według wstępnych planów archeologów, wyniki badań grobowca i jego zawartości zostaną przedstawione w czerwcu.

Stanowisko archeologiczne Heuneburg jest uważane za jedną z najważniejszych osad Celtów na obszarze dzisiejszych Niemiec i prężny ośrodek handlowy, istniejący w okresie 620-480 r. p.n.e. Intensywne prace wykopaliskowe prowadzone są tam od 1950 roku, ale wszystkie odnalezione dotąd groby Celtów zostały wcześniej obrabowane.