Po tym, jak niemiecki Trybunał Konstytucyjny uchylił zakaz komercyjnej eutanazji, posłowie Bundestagu zajmą się opracowaniem nowych regulacji prawnych o "samostanowieniu o śmierci" - podaje telewizja ARD.

Federalny Trybunał Konstytucyjny uchylił zakaz komercyjnej eutanazji z powodu naruszenia konstytucji już w lutym. Ówczesny prezes Trybunału Konstytucyjnego Andreas Vosskuhle, ogłaszając wyrok, podkreślił prawo do samostanowienia o śmierci. Sędziowie orzekli również, że wolność zakończenia swego życia obejmuje też wolność poszukiwania pomocy u osób trzecich.

Tymczasem kodeks zawodowy lekarzy obecnie zabrania pomocy w samobójstwie - informuje telewizja ARD.

Po przełomowym orzeczeniu posłowie do Bundestagu podjęli teraz inicjatywę opracowania nowych zasad eutanazji. Według informacji ARD, pierwsze propozycje zostaną poddane pod dyskusję w połowie stycznia. 

Przyszła debata już budzi emocje. Poseł CDU Michael Brand ostrzega przed normalizacją eutanazji i obawia się presji społecznej, którą mogą odczuwać ludzie "słabi, chorzy, starzy".

W AfD wiceprzewodnicząca grupy parlamentarnej Beatrix von Storch ostrzega przed kulturą śmierci i rosnącą presją na ludzi starszych, chorych i potrzebujących opieki w celu "akceptacji przedwczesnej śmierci".

Z kolei posłanka Zielonych, Kirsten Kappert-Gonther mówi, że "niekontrolowana sytuacja może prowadzić do mnożenia się ofert eutanazji, na przykład w domach spokojnej starości".

Zdanie niemieckich lekarzy na temat eutanazji są podzielone. Lukas Radbruch, prezes Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, podkreśla, że trudno jest określić jak poważne jest pragnienie śmierci. Obawia się, że "pragnienie śmierci nie będzie już rozumiane przede wszystkim jako wezwanie do pomocy, ale będzie postrzegane jako wezwanie do działania".

Kodeks zawodowy Niemieckiego Stowarzyszenia Lekarskiego obecnie zabrania tzw. wspomaganego samobójstwa. Większość przepisów państwowych stowarzyszeń lekarskich również przewiduje zakaz wspomaganego samobójstwa. Izby są obecnie ostrożne co do ewentualnej ponownej oceny. Taki był wynik ankiety przeprowadzonej przez ARD.

Federalne Ministerstwo Zdrowia nie chce jeszcze komentować sprawy. Na pytanie w tej sprawie ministerstwo odpisało, że opracowanie koncepcji prawnej wymaga dokładnego zbadania wszystkich wymogów określonych przez Trybunał Konstytucyjny.

Minister zdrowia Jens Spahn był wielokrotnie oskarżany o wahanie się w kwestii eutanazji. Chodzi także o dopuszczenie środka uśmiercającego dla ciężko chorych. Odpowiednie wnioski do federalnego urzędu ds. leków i wyrobów medycznych zostały dotychczas odrzucone na polecenie ministra zdrowia. I to pomimo faktu, że federalny Sąd Administracyjny w 2017 roku również podkreślił podstawowe prawo do śmierci i nakazał instytutowi dopuszczenie środka.