Na pięć dni przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, Bułgarzy boją się szoku cenowego i masowej emigracji. Większość ankietowanych twierdzi, że korzyści z członkostwa we Wspólnocie odczuje dopiero następne pokolenie.

Tylko 15 procent Bułgarów uważa, że ich kraj spełnił warunki, stawiane przez Brukselę nowym krajom. Większość społeczeństwa uważa również że ich kraj będzie najbiedniejszym w Unii.