Wypowiedzenie przez Polskę porozumienia o pomocy prawnej z Białorusią jest niezrozumiałe i "może budzić jedynie ubolewanie". To ocena białoruskiej telewizji państwowej w czwartkowym wieczornym wydaniu wiadomości.

Nie jest zrozumiałe, co pchnęło Polskę do takiego kroku- powiedział spiker, informując o tym, że polska Prokuratura Generalna wypowiedziała porozumienie o realizacji wniosków o pomoc prawną między oboma krajami bezpośrednio przez prokuratury.

Decyzja powoduje jedynie ubolewanie - wszak pomoc w śledztwie w sprawach karnych jest uznaną praktyką międzynarodową. Dziś to na niej opiera się współpraca organów policyjnych wszystkich krajów świata. Niestety, ten krok nie przyniesie nic prócz szkody dla dwóch państw. Białoruś i Polska to przecież sąsiednie kraje, a przestępczość, jak wiadomo, nie ma granic - oceniła białoruska TV.

Wypowiedzenie przez Polskę porozumienia oznacza, że mechanizm pomocy prawnej będzie scentralizowany - odtąd białoruskie wnioski będą trafiały do Prokuratury Generalnej. Jej szef Andrzej Seremet podjął tę decyzję w związku ze sprawą aresztowania przez władze białoruskie obrońcy praw człowieka Alesia Bialackiego, szefa Centrum Praw Człowieka "Wiasna".

Bialacki został oskarżony o przestępstwa podatkowe - chodzi o zatajenie sum, które, jak twierdzi "Wiasna", były przekazywane przez fundacje zagraniczne na działalność tej organizacji, w tym na pomoc osobom represjonowanym na Białorusi z przyczyn politycznych.

Do jego aresztowania przyczyniły się dane o jego koncie bankowym przekazane Białorusi przez Litwę. Potem okazało się, że w czerwcu dane Bialackiego przekazała władzom w Mińsku również strona polska, w ramach mechanizmu pomocy prawnej.