Białoruskie służby przeprowadziły rewizje w mieszkaniu współpracownika "Gazety Wyborczej" Andrzeja Poczobuta oraz u fotografa "Głosu znad Niemna" Alaksieja Saleja. Wcześniej funkcjonariusze przeszukali w Grodnie biura trzech opozycyjnych partii politycznych.

Informację o rewizji u Poczobuta, działacza nieuznawanego przez władze w Mińsku Związku Polaków na Białorusi, podało Radio Swaboda. Wcześniej przeszukane zostały biura opozycyjnych partii: Białoruskiego Frontu Narodowego, Zjednoczonej Partii Obywatelskiej i Białoruskiej Socjaldemokratycznej Hramady. Wszystkie ugrupowania korzystają z pomieszczeń w tym samym budynku. Według opozycyjnych mediów podczas rewizji sprawdzane były głównie komputery i nośniki danych.