Nowy król Arabii Saudyjskiej Abdullah rozpoczął modernizację kraju. Wprowadził m.in. zakaz zwyczaju całowania przez poddanych jego ręki lub rąk członków rodziny królewskiej. Król stwierdził, że taki wyraz szacunku przysługuje jedynie rodzicom.

Abdullah oświadczył, że taki pocałunek jest sprzeczny z tradycją Islamu. Wiąże się on bowiem z pokłonem, który wierni powinni składać tylko Bogu. Na razie nie wiadomo, jakie mogą być konsekwencje bezprawnie składanych pocałunków.