Polskie przepisy zezwalające ZUS-owi na wstrzymywanie świadczeń osobom mieszkającym za granicą są sprzeczne z unijnym prawem - oświadczył rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Chodzi o sprawę pani Haliny Nerkowskiej, która od ponad 20 lat mieszka w Niemczech. W 1951 wysiedlono ją do ZSRR, gdzie przez 6 lat mieszkała w ciężkich warunkach. W latach 80. uzyskała rentę inwalidzką z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego w miejscach odosobnienia w okresie deportacji.

W 2002 roku ZUS przestał wypłacać jej rentę, tłumacząc to miejscem zamieszkania rencistki. Nerkowska od decyzji ZUS-u odwołała się do Sądu Okręgowego w Koszalinie. Ten poprosił Trybunał o ustalenie, czy przepis polskiej ustawy, który uzależnia wypłatę renty inwalidom wojennym od zamieszkiwania w Polsce, jest zgodny z zagwarantowaną w unijnym traktacie zasadą swobodnego przepływu osób w UE.

Rzecznik generalny Trybunału Miguel Poiares Maduro uważa, że polski przepis gorzej traktuje pewnych obywateli, co stanowi ograniczenie swobód przyznanych każdemu obywatelowi Unii.

Choć opinia rzecznika nie jest wiążąca dla Trybunału, jednak w większości przypadków sędziowie podzielają jego zdanie.