Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał za niezgodne z prawem wygaśnięcie mandatu odwołanego w styczniu burmistrza Wojciecha Kocińskiego. Odwołano go za złożone z opóźnieniem oświadczenie majątkowe żony.

Mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodną z ustawą zasadniczą automatyczną utratę mandatów przez samorządowców za nieterminowe złożenie oświadczeń - premier Jarosław Kaczyński nie odwołał rozpisanych w Sycowie przedterminowych wyborów.

Kociński wybory przegrał, a stołek zajął jego rywal. W czwartek przed wrocławskim sądem rozpoczyna się drugi proces wytoczony przez burmistrza o unieważnienie wyniku przedterminowego głosowania.