W RMF FM odsłaniamy kulisy prezydenckich konsultacji w sprawie likwidacji gimnazjów. Andrzej Duda podpisując ustawy zmieniające system edukacji, mówił, że trzy tygodnie od momentu przesłania ustawy przez marszałka Senatu to był "trudny czas, a zarazem pracowity. Mimo że był to okres częściowo świąteczny, było wiele wolnych dni, to dla mnie jako prezydenta był to czas pracy, był to czas wytężonych konsultacji". Jak ustalił reporter RMF FM, "wytężone" konsultacje to m.in. spotkania z premier Beatą Szydło, ministrami edukacji, kultury i nauki oraz doradcą prezydenta Andrzejem Waśko.

Wśród rozmówców Andrzeja Dudy Kancelaria Prezydenta wymienia jeszcze szefa "Solidarności" Piotra Dudę i liderów opozycji - Pawła Kukiza oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza.

To nie było osobne spotkanie poświęcone edukacji. Powiedziałem, że jestem przeciwny likwidacji gimnazjów podczas spotkania poświęconego głosowaniu w Sali Kolumnowej nad budżetem - powiedział naszemu dziennikarzowi szef ludowców.

Prezydent miał o reformie rozmawiać jeszcze z przedstawicielami samorządów i społeczności lokalnych. Kancelaria wymienia m.in. spotkanie w Łęcznej w dniu 5 grudnia, czyli jeszcze przed przesłaniem ustawy do podpisu. W Łęcznej prezydent spotkał się na ok. 30 minut z grupką kilkudziesięciu nauczycieli, którzy protestowali przeciwko ustawie.

Na liście rozmówców Andrzeja Dudy był jeszcze szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz i Iwona Babicz z ruchu "Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji". Z tymi osobami prezydent spotkał się 19 grudnia, po proteście przed Pałacem Prezydenckim.

Kancelaria Prezydenta przyznaje, że nie zamawiano odrębnej opinii prawnej w tej sprawie. Andrzej Duda miał się jeszcze zapoznać z kilkudziesięcioma opiniami na temat ustawy nadesłanymi wcześniej do resortu edukacji.

Szanowny Panie Redaktorze,

w odpowiedzi na Pana zapytanie prasowe z dnia 10 stycznia 2017 roku uprzejmie informujemy, że w Kancelarii Prezydenta RP nie są prowadzone spisy spotkań i rozmów telefonicznych Prezydenta RP w formie odrębnych list, przyporządkowanych poszczególnym sprawom. Wynika to z faktu, iż przedmiotem większości spotkań jest zazwyczaj kilka zróżnicowanych tematycznie kwestii, a ponadto pewne zagadnienia wynikają dopiero w trakcie takich spotkań. W związku z tym prowadzenie tego rodzaju spisów byłoby nieefektywne i wymagałoby ciągłych zmian i aktualizacji. Kancelaria Prezydenta RP nie dysponuje zatem informacją w żądanej przez Pana redaktora formie.

Tym niemniej uprzejmie informujemy, że przed podjęciem decyzji w sprawie podpisania ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Pan Prezydent osobiście spotykał się i rozmawiał z Panią Premier Beatą Szydło, Panią Minister Anną Zalewską, Panem Wicepremierem Jarosławem Gowinem, Panem Wicepremierem Piotrem Glińskim, Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Kukiz’15 Panem Pawłem Kukizem, Przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Panem Piotrem Dudą, Przewodniczącym Związku Nauczycielstwa Polskiego Panem Sławomirem Broniarzem, przedstawicielką ruchu "Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji" Panią Iwoną Babicz oraz z członkiem Narodowej Rady Rozwoju Panem prof. Andrzejem Waśko, zapoznając się z opiniami i stanowiskami przedstawianymi podczas tych spotkań i rozmów.

Ponadto Pan Prezydent rozmawiał na temat edukacji z przedstawicielami samorządów, władz i społeczności lokalnych podczas wizyt krajowych np. w Łęcznej, w dniu 5 grudnia 2016 r., a także odbył szereg rozmów telefonicznych w tym zakresie.

Kancelaria Prezydenta RP nie zamawiała odrębnej, pisemnej opinii prawnej w przedmiocie ww. ustaw skierowanych do podpisu, jednakże Pan Prezydent oraz współpracownicy, w ramach wykonywania zadań w organie pomocniczym, jakim jest Kancelaria Prezydenta RP, zapoznali się z opiniami i stanowiskami przekazanymi m.in. przez: Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, Panią prof. Jolantę Dobrzyńską z Narodowej Rady Rozwoju - Sekcja Edukacja, Związek Nauczycielstwa Polskiego (w tym 60 stanowisk władz samorządowych), Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Międzyszkolną Komisję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Drezdenku, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unię Metropolii Polskich Związek Gmin Wiejskich RP, Unię Miasteczek Polskich, Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Radę Miasta Lublin, Radę Gminy Leśniowice, Wójta Gminy Osiecznica, Radę Miejską w Bielsku-Białej, Prezydenta Miasta Słupska, Radę Miejską w Grudziądzu, Radę Rodziców SP nr 25 w Krakowie, nauczycieli i pracowników Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu, pracowników Kołobrzeskich Gimnazjów (gimnazjum nr 1, 2, 3 w Kołobrzegu), Radę Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie, nauczycieli, rodziców i uczniów popierających akcję „NIE dla chaosu w szkole”, Radę Rodziców Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ślesinie, nauczycieli i pracowników obsługi Gimnazjum nr 3 w Policach, pracowników publicznych Gimnazjów Województwa Łódzkiego, nauczycieli Publicznego Gimnazjum Gminnego im. Armii Krajowej w Iłży, Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców, Radę Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 1 st. Zespół Szkół nr 74 w Warszawie, Dyrektora i Radę Pedagogiczną Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 1, Dyrekcję Zespołu Szkół w Bilczy, Nauczycieli Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie, pracowników Gimnazjum Nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej oraz Gimnazjum im. J. Pawła II w Spiczynie, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie, Fundację „Przestrzeń dla Edukacji”, Inicjatywę społeczną „Szkoła to nie eksperyment”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie, Stowarzyszenie Rodzin im. bł. Mamy Róży, Federację Inicjatyw Oświatowych, uczestników konferencji oświatowej w Kwidzyniu, ruch społeczny „Rodzice przeciwko reformie edukacji”, Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Augustowie.

(mn)