W tegorocznej rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie brane będą pod uwagę wyniki tylko z matury zdanej na poziomie rozszerzonym. Zmienia się też wysokość opłaty rekrutacyjnej – w tym roku wyniesie ona 85 zł.

Rekrutacja na najstarszą uczelnię w Polsce rozpoczyna się we wtorek w południe. Kandydaci mogą się ubiegać o miejsce na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich. Łącznie do wyboru mają ok. 160 kierunków.

Najważniejszą zmianą w porównaniu z poprzednimi naborami i informacją istotną dla kandydatów jest to, że w tegorocznej rekrutacji uwzględniany będzie tylko wynik z matury zdanej na poziomie rozszerzonym lub rozszerzonej dwujęzycznej - powiedział dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ Piotr Szumliński. Wyjaśnił, że uczelni zależy nie na liczbie kandydatów, a na tym, aby byli najlepsi. Jak podkreślił, mimo bardziej wymagających zasad, nie zaobserwowano jak dotąd spadku liczby kandydatów na studia na UJ.

Zmienia się także opłata rekrutacyjna - w tym roku 85 zł, w latach poprzednich - 75 zł. Jeżeli kandydat nie dostanie się na studia, może otrzymać 25 zł zwrotu z opłaty rekrutacyjnej, ale tylko jeśli decyzję o nieprzyjęciu na studiach odbierze drogą elektroniczną.

Wyników rekrutacji kandydaci mogą się spodziewać w połowie lipca.