Maciej Libiszewski zrezygnował z funkcji prezesa PKP Cargo, a Arkadiusz Olewnik z funkcji członka zarządu ds. finansowych spółki. Rada nadzorcza spółki delegowała Krzysztofa Mamińskiego do czasowego pełnienia obowiązków prezesa.

Maciej Libiszewski zrezygnował z funkcji prezesa PKP Cargo, a Arkadiusz Olewnik z funkcji członka zarządu ds. finansowych spółki. Rada nadzorcza spółki delegowała Krzysztofa Mamińskiego do czasowego pełnienia obowiązków prezesa.
Krzysztof Mamiński /Marcin Obara /PAP

"Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą postanowiła delegować Pana Krzysztofa Mamińskiego, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO, do czasowego tj. do dnia 26 stycznia 2018 r. wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO" - napisano w komunikacie.

Rada nadzorcza zdecydowała również o powołaniu w skład Zarządu PKP CARGO z dniem 26 października 2017 r. Witolda Bawora, powierzając mu funkcję członka zarządu ds. operacyjnych.

Maciej Libiszewski został powołany na stanowisko prezesa spółki 19 stycznia 2016 r.