Czekający na uchwalenie przez rząd projekt ustawy o powołaniu nowych sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa to tylko pierwszy z dwóch kroków reformujących działania Rady. Z planu działań w sprawie przywracania praworządności, jak ustaliliśmy nieoficjalnie, w kwietniu rząd zamierza przyjąć projekt, określający zasady działania nowej KRS i rozstrzygający problem tzw. neo-sędziów, powołanych z udziałem Rady po roku 2018.

Podzielenie działań w sprawie KRS jest częścią szerszego planu przywracania praworządności, w którym Rada jest pierwszym, ale niejedynym elementem.

Krok pierwszy - uchwalenie przepisów pozwalających na powołanie rady w nowym składzie musi poprzedzać wejście w życie tych, które rozstrzygną zasady jej działania, a te mają zacząć obowiązywać KRS już w nowym składzie. Projekt realizujący pierwszy krok zmian ma zostać w przyszłym tygodniu przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu. Jego uchwalenie wstępnie zaplanowano na maj. O samym projekcie pisaliśmy wczoraj.

Pierwszy z projektów zmian dotyczących KRS nie rozstrzyga kwestii tzw. neo-sędziów. Zrobi to dopiero drugi, docelowo określający ustrój, organizację i funkcjonowanie Rady już w nowym składzie. Prace nad tym drugim krokiem, dotyczącym prowadzonych przez Radę postępowań ws. powołań sędziowskich są w początkowej fazie dyskusji.

W sprawie uregulowania statusu sędziów powołanych z udziałem KRS od roku 2018 w grę wchodzą zaś albo tylko weryfikacja ich powołań właśnie przez nową KRS, albo przeprowadzenie przez nią od nowa pełnych konkursów, w efekcie których neo-sędziowie obejmowali stanowiska.

To, które z tych wyjść wybrać i jak je opisać w ustawie, rząd dyskutuje jeszcze ze stowarzyszeniami sędziowskimi. Kompleksowa dyskusja publiczna, koordynowana przez resort sprawiedliwości, zostanie przeprowadzona w marcu. Opracowany na tej podstawie wstępny projekt ustawy ma być gotowy w kwietniu. Jego przyjęcie przez rząd i skierowanie do Sejmu ma nastąpić w maju.

Pierwsza z ustaw o KRS wejdzie w życie jeszcze w marcu. Wtedy też mają ruszyć dyskusje nad drugim, który ma być gotowy w kwietniu a wejść w życie - w maju.

Regulacje dotyczące KRS są najbardziej zaawansowaną częścią przygotowywanego przez rząd "Planu działań Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przywracania praworządności", który obejmuje także reformy Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości a także zasad działania sądów powszechnych.

Opracowanie: