Prezydent Andrzej Duda wręczył generałowi broni Wiesławowi Kukule akt mianowania na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Z kolei generał brygady Maciej Klisz został mianowany na dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej.

Prezydent nadał generałowi Jarosławowi Mice kończącemu kadencję na stanowisku Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Generał Mika przyznał, że choć obejmując stanowisko dowódcy generalnego zdawał sobie sprawę z wyzwań i oczekiwań, nie przewidywał, jak trudne zadania przyjdzie mu wypełniać, zwłaszcza w drugiej kadencji. Wyzwania wynikające z epidemii Covid, wyzwania na granicy polsko-białoruskiej, wyzwania związane z wojną na Ukrainie - wyliczał. W czasie swojej służby kierowałem się jednym - aby za mną, za dowódcą, szły żołnierskie serca, nie żołnierskie buty. Dla mnie zawsze najwyższa wartością był żołnierz - powiedział.

Kończący po 42 latach służbę wojskową Mika przyznał, że był wymagającym dowódcą; podkreślił przy tym, że zawsze mógł liczyć na wsparcie podwładnych. 

Duda wskazywał też, że przed nowym Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, generałem Wiesławem Kukułą, stoi wiele wyzwań, m.in. wdrożenie do polskiego wojska nowego uzbrojenia. Podstawowym zadaniem i nas, polityków, ale także kadry dowódczej jest uformować polskie Siły Zbrojne w taki sposób, aby nikomu nie przyszło do głowy, że można zaatakować Rzeczpospolitą, zakłócić spokój naszych współobywateli, narazić ich na niebezpieczeństwo - mówił.

Podkreślił, że polska armia musi być na tyle dobrze wyposażona, wyszkolona, sprawna, silna i zorganizowana, by odstraszyła każdego potencjalnego napastnika. To wielkie zadanie, które jest i musi być cały czas realizowane - dodał.

Prezydent docenił też zasługi Kukuły w tworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej. Podkreślił, że zadanie dokończenia procesu tworzenia WOT przechodzi w ręce generała Macieja Klisza. Duda poprosił, by dobrze wykorzystał potencjał żołnierzy WOT, którzy - jak mówił - są "niezwykłym dobrem narodowym", patriotami, którzy chcą służyć swojej ojczyźnie i gotowi są ginąć w jej obronie, gotowi są ginąć pomagając drugiemu człowiekowi. 

Kukuła: Wyrosłem w kulturze cichych profesjonalistów

Dowodzenie czterema rodzajami sił zbrojnych przejmuje oficer, który ukształtował się w najmniejszym z nich - powiedział gen. Kukuła, nawiązując do swojej kariery w Wojskach Specjalnych. Wyrosłem w kulturze cichych profesjonalistów, którzy sprawczość czynili treścią swojej służby, a z dbałości i troski o podwładnych wykuli fundamenty swojej kultury organizacyjnej - dodał. Zaznaczył, że doświadczenia z Wojsk Specjalnych wykorzystał, dowodząc Wojskami Obrony Terytorialnej, których był pierwszym dowódcą. Na tym stanowisku - dodał - "najważniejszą lekcją było zrozumienie olbrzymiego potencjału społecznego, który z powodzeniem może być zagospodarowany na potrzeby obronności".

Trwa przeobrażanie sił zbrojnych, zwiększa się ich liczebność, do jednostek napływa najlepsze na świecie wyposażenie, powstają nowe struktury zdolności, ale czas na zakończenie tych zmian nie jest nieograniczony, bo wróg stoi niemal u naszych bram - powiedział Kukuła.

Kim są nowi dowódcy?

Generał Kukuła został w 2016 roku wyznaczony przez ówczesnego szefa MON na stanowisko dowódcy WOT - pieczę nad tą formacją sprawował do końca 2022 roku. Wcześniej służył m.in. w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku, był także dowódcą Jednostki Wojskowej Komandosów.

Generał Klisz był zastępcą dowódcy WOT od 2020 r., wcześniej sprawował funkcję szefa sztabu formacji. Pracował też m.in. w Dowództwie Wojsk Specjalnych, był też szefem sztabu Jednostki Wojskowej Komandosów. Brał udział w misjach w Bośni i Hercegowinie, a także Afganistanie.

Kończący kadencję na stanowisku Dowódcy Generalnego RSZ generał Mika pełnił tę funkcję od 2017 roku. Wcześniej m.in. dowodził 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej, był szefem sztabu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, służył także w ramach PKW w Iraku, brał także udział w misji ISAF w Afganistanie.

Generałowie Kukuła i Klisz zaczną pełnić swoje obowiązki we wtorek 7 lutego 2023 roku.